Kusters Advies   
                   Voor advies dat werkt                    +31 (0)6 34 39 82 76


RE-INTEGRATIE & PARTICIPATIE

Zoekt u iemand met expertise en ervaring binnen het Sociaal Domein en/of het onderwijs?

Inzetbaar als:

- Klantmanager Werk
- Trajectbegeleider 
- Sollicitatietrainer
- Projectontwikkelaar 
- Loopbaanbegeleider (beroeps- & opleidingskeuze)
- Studiebegeleiding


Doelgroepen

- Participatiewet
- Statushouders
- Jongeren 
- Doelgroepregister
Ondersteuning nodig bij het maken van CV's of het bieden van begeleiding of training bij het maken van CV's. 

 


 

Meer informatie op www.cvdokters.nl